Methode

Copyright © All Rights Reserved

Pieter

Van Cauwenbergh

 

HOLISTISCHE COACHING & TRAININGEN

EXPANDING PEOPLE

"Om te veranderen moet je niet bestrijden wat al bestaat. Creëer gewoon een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken." - Buckminster Fuller.

Een brede aanpak

 

De holistische coach gelooft in eenheid, niet afgescheidenheid. Sterker nog, hij/zij weet dat het geheel (de macrocosmos) wordt ondersteund door de onderlinge delen (de microcosmos), en dat de synergie van de delen de balans van het geheel bepaalt. Een brede kijk op Leven, Werk en Gezondheid, dàt is de essentie van deze complete zienswijze.

 

In die zin is elke onderneming niet alleen een deel van een groter geheel, maar evenzeer een geheel dat uit afzonderlijke delen bestaat - net zoals het menselijk lichaam deel uitmaakt van de wereld (en het universum) en tevens niet kan functioneren zonder organen, spieren en botten. Een transparante communicatie tussen de afzonderlijke delen is daarom geen normatief streefdoel, maar veeleer een inzicht gestoeld op de werking van alle organismen tout court. En deze analogie geldt eveneens voor uw onderneming.

 

Daarom beschouwt de holistische coach het bedrijf als een levend organisme - een synergie van onderliggende structuren en intermenselijke relaties. De connectie tussen de onderlinge delen - communicatie en motivatie - is dan ook de spil van het evenwicht en dient dus in zijn geheel te worden behandeld (op elk niveau).

 

Vandaar dat deze universele visie een brede aanpak vereist: een totaaloplossing op lange termijn en voor alle lagen van uw onderneming.

 

Holistische coaching is bijgevolg niet eenmalig of vrijblijvend; het is een doorgedreven (én continue) studie van de connectie- en communicatieprocessen binnen uw onderneming, waarbij de onderlinge delen worden gefinetuned om het evenwicht van het geheel te optimaliseren. En dit is work in progress, geen one shot wonder...

 

Ons werk zit er dus pas echt op als uw onderneming - als een geheel - in balans is. Vroegtijdig stoppen of halve oplossingen aanbieden, zou dan ook een flagrante inbreuk betekenen op de holistische premisse: evenwicht van het geheel is de som van optimaal geconnecteerde delen.