Spiritualiteit

Copyright © All Rights Reserved

Pieter

Van Cauwenbergh

 

HOLISTISCHE COACHING & TRAININGEN

EXPANDING PEOPLE

"Om te veranderen moet je niet bestrijden wat al bestaat. Creëer gewoon een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken." - Buckminster Fuller.

Op de werkvloer

 

De cursus 'Spiritualiteit op de werkvloer' is een interactieve sensibiliseringsles omtrent spiritualiteit, zingeving en zelfontplooiing, gericht naar scholen, bedrijven en instellingen.

 

De opzet van de presentatie is:

 

 • Het begrip 'spiritualiteit' uit de taboesfeer halen
 • De mythes, misvattingen en het bijgeloof m.b.t. spiritualiteit ophelderen
 • Aantonen dat spiritualiteit een wetenschap is (de wetenschap van het bewustzijn)
 • Het belang aantonen van spiritualiteit voor het dagelijkse leven en de werkvloer

 

De cursus bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een zoektocht naar identiteit, zingeving en realiteitsbesef, en bevat volgende thema's:

 

 • Wat is de mens?
 • Wat is de aard van de ons omringende werkelijkheid?
 • Wat is het verband tussen macrokosmos en microkosmos?
 • Wat is de 'wet van de analogie'?
 • Kan de mens Waarheid nastreven?
 • Hoe verhoudt het lichaam zich tot het universum (en vice versa)?
 • Wat is het verband tussen emoties en de uiterlijke wereld?
 • Waarom lijden we?
 • Wat is de kracht van gedachten?
 • Wat is het belang van interne focus?
 • Wat is het belang van een holistische visie?
 • Hoe geconditioneerd is de mens?
 • Waarom is de mens in wezen een architect/componist?

 

Het tweede deel onderzoekt op een rationele/wetenschappelijke manier hoe de mens een spiritueel leven kan leiden, zonder daarbij te vervallen in zweverige concepten of holle woorden. Volgende thema's worden uitvoerig besproken:

 

 • Wat is het verband tussen wetenschap en spiritualiteit?
 • Welke mythes en misvattingen bestaan er rond spiritualiteit?
 • Wat is innerlijke transformatie?
 • Uit wat bestaat het Lagere Zelf en hoe kan het worden bedwongen?
 • Wat is het effect van constructieve emoties, gedachten en daden?
 • Wat is het belang van zelfbeheersing en zelfcorrectie?
 • Hoe komen we tot zelfkennis?
 • Wat is het belang van dienstbaarheid/zelfopoffering?
 • Wat is het verband tussen gezondheid en spiritualiteit?
 • Wat zijn de grenzen van het bewustzijn?
 • Wat is het belang van wilskracht?

 

De rode draad doorheen de cursus is, dat de wetten van de fysica (oorzaak en gevolg) eveneens betrekking hebben op het bewustzijn en, bijgevolg, op de ons omringende werkelijkheid. Vrij vertaald: wie zijn emoties en gedachten niet kan beheersen, moet daarvoor later de tol betalen - lijden. Vandaar dat deze presentatie eigenlijk een sensibiliseringscursus is: een unieke en brede kijk op leven, werk en gezondheid.

 

Technische fiche:

 

 • Duur: Halve dag (ongeveer 2,5 - 3 uur)
 • Doelgroep: bedienden, kader, studenten
 • Aantal deelnemers: max. 12 per sessie
 • Stijl: reflectief/interactief, via vraag en antwoord
 • Frequentie: Eenmalig met optie vervolgsessies (op maat)
 • Talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels