Filosofie

Copyright © All Rights Reserved

Pieter

Van Cauwenbergh

 

HOLISTISCHE COACHING & TRAININGEN

EXPANDING PEOPLE

"Om te veranderen moet je niet bestrijden wat al bestaat. Creëer gewoon een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken." - Buckminster Fuller.

Holistische visie

 

Om de mens beter te begrijpen, hebben we een objectief breedbeeld nodig van de wereld rondom ons - en bij uitbreiding het universum. Een vogelperspectief schept immers klaarte en rust; het toont de verhouding tussen de onderlinge delen.

 

Wat is de mens? Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is de aard van de ons omringende werkelijkheid?

 

Wie erin slaagt om op deze vragen een antwoord te formuleren, denkt voortaan twee keer na alvorens te handelen - identiteit en verantwoordelijkheid gaan namelijk hand in hand.

 

In deze existentiële oefening schuilt een belangrijk uitgangspunt voor de moderne coach/lesgever: vertrekken vanuit wat-de-mens-is in plaats van hoe-de-mens-zich-dient-te-gedragen.

 

Dan zullen we snel merken dat alles onderling verbonden is; en dat de wereld rondom ons niets meer is dan een spiegel van onze eigen innerlijke gevoelswereld.

 

De mens als de architect/componist van zijn eigen realiteit - een schepper van werelden.

 

 

Pieter Van Cauwenbergh

Holistische coach